Sabina Bockemühl: Die Kunst der klaren Haltung – De kunst van de duidelijke houding  – Portretten

Duur van de expositie: 28.10.2018 — 27.1.2019

Sinds 2015 bestaat het „Zentrum für verfolgte Künste“ in het Kunstmuseum Solingen, een unieke imichting in Europa. „Een herinneringsoord voor vervolgde kunstenaars en hun lange tijd verboden werken“, zo directeur Dr. Rolf Jessewitsch, met een hoofdoogmerk op de kunst, die gedurende de tijd van het nationaalsocialisme en de DDR verboden was.

Het is verrassend en tegelijk consequent, dat Sabina Bockemühl een deel van haar werk in het „Zen-trum“ voorstelt. De expositie „De Kunst der klaren Haltung“ legt het oogmerk op de uitdrukkingssterke portrettenvan prominente personen met een „duidelijke houding”.

Het samenspel van Sabina Bockemühl en het „Zentrum“ Iijkt misschien op het eerste gezicht ange- woon. Bij nader inzien echter erkent men: Vooral de portretten van b.v. Mario Adorf, Veronica Ferres en Hannelore en Nina Hoger getuigen alle van een „duidelijke houding“, zowel artistiek als sociaal; politisch. En of ze hebben vroeger het „Zentrum“ al ondersteund, of ze zijn het nog van plan,  b.v. In de vorm van lezingen. Zoals Hannelore Hoger dit doet als verrassingsgast bij de expositie-opening. Ook zij ondersteunt het idee van het Museum door aandacht te besteden aan vervolgde kunst en z’n historische gevolgen.

Over haar schilderijen zegt Sabina Bockemühl : “Mijn portretten zijn niet slechts afbeeldmgen van ge- zichten. Mijn bedoeling is, echter de façade de menselijke sterke kanten en gevoelens als ook hun levensverhaal te laten zien.Eerlijke po retten van boeiende persoonlijkheden, getuigenissen van het Ieven.”

Wat kan de bezoeker van deze expositie vemachten? In totaal meer den 40 Schilderijen, ten dele in groot formaat: enerzijds landschapsbeelden, vanuit de herinnering geschilderd en voor het eerst gepresenteerd. Anderzijds portretten, o.a. van de toneelspeelster Veronica Ferres uit Solingen, de in 2016 overleden musicus Roger Cicero en de tv-presentatrice Bettina Böttinger. De meeste personen heeft Sabina Bockemühl zelf getroffen, enkele andere hebben haar in het atelier in Murnau bezocht.

TV-bijdragen en meerdere publikaties getuigen van de werken van Sabina Bockemühl.

Haar leraren waren o.a. Prof. Markus Lüpertz, Prof.Anke Doberauer, Xenia Hausner en Elvira Bach.

Zij is steeds eigenzinnig en zelfbewust haar weg gegaan. ln deze zin begrijpen zowel de kunstenares als ook de geportretteerde personen deze expositie als een ondersteuning voor het „Zentrum“ en zijn filosofie van internationale goede verstandhouding. l.v.m. deze expositie zijn er talrijke events met enige geportretteerden‚ informaties hiertoe staan bijtijds op de website van het „Zentrum“:

www.verfolqte-kuenste.de. Bijbehorend verschijnt een catalogus.

NEGENDE KUNST

CARTOONING VOOR VREDE

In maart 2018 kwam de eerste filmdocumentaire „Kichka. Life is a Cartoon“ van het Zentrum für verfolgte Künste en het MOCAK Museum für Gegenwartskunst Krakau  in Brussel uit.

De film is nu onderweg en was all in het Memorial de la Shoah in Parijs te zien en is voor ons reden om de veelvuldige Neunte Kunst (negende kunst), karikatuur, illustratie en cartoon tijdens de zomer i.v.m.de grote thema’s migratie en actuele politiek onder het oog te brengen. [Meer]